ธีรพรคลินิก เสริมจมูก เฟซล็อค ยกกระชับใหน้า และศัลยกรรมอื่นๆ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี

เมนู

ติดต่อสอบถาม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส ) และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 บุกทลายคลินิกเถื่อน กลางเมืองเชียงใหม่ พบการกระทำผิดเต็มๆ 5 ข้อหา ทั้งคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน ยาไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

บ่ายวันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) พนักงานเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบดีน่าคลินิกเวชกรรม (DENA Clinic) ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าผู้ให้บริการประจำคลินิกดังกล่าวอาจจะมิใช่แพทย์

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายของแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เมื่อได้รับเบาะแสการกระทำผิดจึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกรม สบส. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวโดยทันที ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวมิได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับให้บริการทางการแพทย์ ทั้งตรวจโรคทั่วไป และเสริมความงาม ฉีดโบท็อกซ์, ฟิลเลอร์ และร้อยไหม ฯลฯ โดยมีหญิง อายุ 26 ปี และ 35 ปีเป็นผู้ให้บริการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมและตรวจยึดของกลาง พร้อมแจ้งข้อหาการกระทำผิดเบื้องต้น 5 กระทงให้ผู้ต้องหาได้รับทราบ ดังนี้

  1. ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต (คลินิกเถื่อน) มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต (หมอเถื่อน) มีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ
  5. จำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนพิจารณาอย่างรอบด้านก่อนรับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเสริมความงาม อย่าด่วนตัดสินใจรับบริการเพียงเพราะคำบอกเล่าปากต่อปากว่าดี หรือราคาที่ถูก เพราะอาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือเสียโฉมได้ โดยจะต้องตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย

  1. ป้ายชื่อคลินิกต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก
  2. มีการแสดงใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก
  3. มีการแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคลินิกที่เป็นปีปัจจุบัน
  4. มีการแสดงหลักฐานของแพทย์ที่ให้บริการในคลินิก ทั้งชื่อ-นามสกุล และภาพถ่ายติดที่หน้าห้องตรวจ

และเพื่อความมั่นใจให้ตรวจสอบชื่อคลินิกที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. (www.mrd-hss.moph.go.th) และตรวจสอบชื่อแพทย์ที่เว็บไซต์แพทยสภา (www.tmc.or.th) ก่อนรับบริการทุกครั้ง หากไม่พบรายชื่อหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่ควรรับบริการโดยเด็ดขาด หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯให้แจ้งได้ที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18822 และ 18618 ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป