ธีรพรคลินิก เสริมจมูก เฟซล็อค ยกกระชับใหน้า และศัลยกรรมอื่นๆ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี

เมนู

ติดต่อสอบถาม

 • นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์

  Head of TEERAPORN’s surgical and medical team

  นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตาสองชั้น เชี่ยวชาญการศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยไขมัน(Fat Stemcell) และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการศัลยกรรมดึงหน้า Face Lock – Facelift ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคม ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ประเทศไทย และปัจจุบันได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ไปสอนทั้งในยุโรปอเมริกาและ กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เป็นอาจารย์ ของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น คุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกตา

 • นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล

  Surgeon at TEERAPORN

  นายแพยท์ชัยยศ เด่นอริยะกูล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเสริมจมูก ให้ถูกลักษณะ ด้วยการวิเคราะห์ใบหน้าของคนไข้ และเสริมจมูกให้ดูเป็นทรง ตามธรรมชาติและปลอดภัย เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดึงหน้า FACE-LOCKTM (Facelift) มีประสบประการด้านศัลยกรรมมามากกว่า 30 ปี รับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และได้รับวุฒิบัตร ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าโรงพยาบาลศิริราช

 • นพ.พลพงศ์ ชยางศุ

  Surgeon at TEERAPORN

  นายแพทย์พลพงศ์ ชยางศุ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านใบหน้าศีรษะหูคอจมูก มีความเชี่ยวชาญในการทำผ่าตัด plastic and reconstruction of head and neck และเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ผ่านการสอบของ International board of facial plastic and reconstructive surgery approved by the American Board of facial plastic and reconstructive surgery ที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น คุณหมอ เป็นอาจารย์ของภาควิชาหูคอจมูกโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับราชการเป็นแพทย์อาวุโสของโรงพยาบาลเลิดสินทางด้านศัลยกรรม ตกแต่งใบหน้า จบการศึกษาแพทยศาสต์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศิริราช

 • นพ.ขันติ วิวัฒน์วิศวกร

  Surgeon at TEERAPORN

  นายแพทย์ขันติ วิวัฒน์วิศวกร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ตาสองชั้นทั้งแบบทั่วไปและแบบเติมไขมันเป็นอย่างยิ่งเชี่ยวชาญการรักษา ปัญหาดวงตาทั้งตาบนและตาล่าง ปัจจุบันรับราชการเป็นนายทหาร สัญญาบัตรโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้ากองทัพเรือได้รับพระราชทานยศ เป็นเรือโทแห่งราชนาวีไทย จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้รับวุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลรามาธิบด

 • นพ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล

  Anesthesiologist at TEERAPORN

  นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวางยาระหว่าง การผ่าตัดศัลยกรรมทั้งการให้ยาทางเส้นเพื่อให้หลับสบายและตื่นสบายไม่เวียน ศีรษะไม่ปวดหัวไม่อาเจียน ควบคุมความระมัดระวังในความปลอดภัยของ ผู้ป่วยเป็นอย่างสูง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ด้วยความรู้และประสบการณ์ ในการรวมผ่าตัดศัลยกรรม คุณหมอจะมีวิธีการและเทคนิคควบคุมที่ทำให้ คนไข้ปลอดภัย ปัจจุบันคุณหมอเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงบาลปิยะเวท อดีตเคยเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์ จบการศึกษา แพทยบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับวุฒิบัตรทางด้าน วิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • นพ.มนต์สรร อัศวนพเกียรติ

  Anesthesiologist at TEERAPORN

  นายแพทย์มนต์สรร อัศวนพเกียรติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวางยา ระหว่างการผ่าตัดศัลยกรรมทั้งการให้ยาทางเส้นเพื่อให้หลับสบายและตื่นสบาย ไม่เวียนศรีษะไม่ปวดหัวไม่อาเจียน ควบคุมความระมัดระวังในความปลอดภัย ของผู้ป่วยเป็นอย่างสูงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ทางด้าน วิสัญญีวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิลัยและเป็นผู้บริหารระดับสูง ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จบประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้าวิสัญญีวิทยา จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัย มหิดล และได้รับวุฒิบัตรทางด้านวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

 • นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ

  Anesthesiologist at TEERAPORN

  นายแพทย์ปรก ลาวสุวรรณ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ควบคุมความเจ็บปวดและควบคุมภาวะการสุมเสี่ยของการ ผ่าตัดด้วยการ ประเมินร่างกายของคนไข้ ก่อนฉีดยาเข้าเส้นเพื่อความปลอดภัย และเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยานอนหลับโดยสามารถทำให้คนไข้หลับง่าย ตื่นเร็วและไม่เวียนศีรษะปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรทางด้านวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ได้รับวุฒิบัตรทางด้าน วิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอดีตทำงานแผนกวิสัญญีวิทยาที่ สภากาชาดไทย

 • พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล

  Surgeon at TEERAPORN

  แพทย์หญิงศริญญา อุราธรรมกุล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดใบหน้า หูคอจมูกตาและการใช้ไขมันปลุกถ่ายบน ใบหน้า นอกจากนั้นเป็นแพทย์หญิงไทย คนแรกที่สามารถสอบ International board of facial plastic and reconstructive surgery approved by the American Board of facial plastic and reconstructive surgery ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้รับวุฒิบัตรด้าน ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

 • พญ.ธนัชพร พิสิฐพิทยเสรี

  Anesthesiologist at TEERAPORN

  แพทย์หญิงธนัชพร พิสิฐพิทยเสรี เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการควบคุม อาการเจ็บปวดและควบคุมภาวะการสุมเสี่ยของการ ผ่าตัดด้วยการประเมินร่างกาย ของคนไข้ก่อนฉีดยาเข้าเส้น เพื่อความปลอดภัยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยา ระหว่างการผ่าตัดโดยสามารถทำให้คนไข้หลับง่ายตื่นเร็วและไม่เวียนศีรษะ ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จบการศึกษาแพทศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับวุฒิบัตร ทางด้านวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • พญ.อมล สิงห์สกุล

  Dermatologist at TEERAPORN

  แพทย์หญิงอมล สิงห์สกุล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผิวพรรณและ ใบหน้าด้วยการรักษาระยะสั้นแบบไม่ต้องผ่าตัด เน้นการใช้สารเติมเต็มรักษาผิวพรรณ ชั้นตื้นที่ดูหย้อนคล่อยไม่ยกกระชับและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้ายเวชศาสตร์ชะลอวัย จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 • พญ.สาธิตา สุรเกียรตินุกูล

  Surgeon at TEERAPORN

  แพทย์หญิง สาธิตา สุรเกียรตินุกูล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม ตาสองชั้น และศัลยกรรมเสริมจมูก เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ปัจจุบันรับราชการ และทำงานอยู่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รับวุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี