ธีรพรคลินิก เสริมจมูก เฟซล็อค ยกกระชับใหน้า และศัลยกรรมอื่นๆ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี

เมนู

ติดต่อสอบถาม

Doctor History

บรรยาย ในการประชุม RhinoMaMa Rhinoplasty Masterclass
ที่ มนิลา ประเทศฟิลิปินส์

Doctor History

มิซูโน่มาบรรยายที่คลินิก

Doctor History

ทีมแพทย์ธีรพร บรรยายเรื่อง Basic Knowledge for Aesthetic Practice

Doctor History

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภูฎาน ปี 57 (2014 Friendshop Medical Mission to Bhutan)

Doctor History

บรรยาย IMCAS2013, 27 July (Role of Hyaluronic Acid In Impending Silicone Protrusion of The Augmented Nose)

Doctor History

Key note บรรยายที่เกาหลี

Doctor History

Asian Facial Plastic Surgery Society 10 feb 2010 (Blepharoplasty)

Doctor History

Road show บรรยายเกาหลี